Urolog – problem i za građane i za ZC Knjaževac

Urolog – problem i za građane i za ZC Knjaževac

Grupa građana Knjaževca potpisala je peticiju kojom se od Zdravstvenog centra traži da se što je moguće pre obezbedi lekar specijalista urologije. U svom odgovoru na ovaj zahtev knjaževačka zdravstvena ustanova navodi da se radi na rešavanju ovog problema, koji je prisutan u celoj zemlji.

Peticiju je potpisalo 55 građana Knjaževca.

Građani kažu da, nakon odlaska u penziju dosadašnjeg urologa zamena nije obezbeđena, te da je veliki broj građana, pretežno muškaraca, koji se leče od oboljenja prostate, bubrega, bešike i drugih bolesti, prinuđen da na lečenje odlaze u Zaječar, što predstavlja dodatnu teškoću bolesnima, troškove, koji nisu mali i maltretiranje zbog neredovnosti međugradskog prevoza. Od Zdravstvenog centra se traži da do stalnog rešenja, obezbedi bar dva puta sedmično dolazak urologa iz najbliže medicinske ustanove.

Zdravstveni centar razume probleme građana, navedeno je u odgovoru v.d. direktora dr Ivice Rakića.

Ovaj i slični problemi pokazuju koliko je značajno načelo pristupanosti zdravstvene zaštite, proklamovano zakonom, naročito u malim opštinama, kao što je naša. O problemima nedostatka kadra, naročito lekara odgovarajućih specijalnosti, rukovodstvo Zdsravstvenog centra je više puta obaveštavalo nadležne organe i pokušalo da ovaj problem reši ranije, raspisivanjem specijalizacije iz oblasti urologije, ali se na raspisani konkurs niko nije javio. Takođe, dr Bratislavu Radisavljeviću ponuđeno je da i nakon odlaska u penziju, radi dva puta nedeljno, što je on odbio. Rešenjem Ministarstva zdravlja, specijalizacija iz oblasti urologije 26. maja ove godine odobrena je dr Lazaru Ivkoviću. Račun Zdravstvenog centra u konstantnoj je blokadi od 25. jula 2011. godine i ustanova zbog ogromnih dugovanja iz ranijeg perioda ne raspolaže svojim sredstvima iz kojih bi mogla da plaća lekare koje bi zaposlila preko ugovorenog  broja koji finansira RFZO, saopštio je ovim povodom Zdravstveni centar.