Od početka pandemije do danas 38 zaraženih

Od početka pandemije do danas 38 zaraženih

Na teritoriji opštine Knjaževac, od početka pandemije koronavirusa do 6. jula urađeno je 1203 testa na COVID-19. Rezultat je završen  za 1182 testa.

Za 21 uzorak rezultati testiranja nisu završeni. Za 7 uzoraka testiranje je ponovljeno. Kod 39 testova rezultat je pozitivan, a 1136 je negativnih testova na COVID-19, navodi se u novom izveštaju Zavoda za javno zdravlje ''Timok'' u Zaječaru.  

U ukupnom broju 216 je kontrolnih testova. Završeno je 215 kontrolnih testova. Od ukupnog broja kontrolnih testova, 1 kontrolni test je pozitivan,  209 kontrolnih testova je negativno, a 5  testova treba ponoviti.

Od početka pandemije, broj pozitivnih lica u opštini Knjaževac je 38. U ukupnom broju pozitivnih lica 20 je žena, a 18 muškaraca. U odnosu na starosnu strukturu pozitivnih zastupljeni su uzrasti od 18 do 87 godina, saopštio je u svom izveštaju za 7. jul Zavod za javno zdravlje ''Timok'' u Zaječaru.