Evropa za Zdravstveni centar

Kroz program ''Evropa za tebe'', Evropska unija donirala je knjaževačkom Zdarvstvenom centru kontejner za potrebe pregleda pacijenata potencijalno obolelih od COVID-a 19.

Evropska unija je, kroz program ''Evropa za tebe'', donirala Zdravstvenom centru kontejner za potrebe trijaže pacijenata potencijalno obolelih od COVID-a 19.

''Ova donacija nam omogućava da radimo van zdravstvene ustanove, da uzorkujemo pacijente, uzimamo briseve, eventualno radimo serološke testove, bez ulaska u glavnu zgradu. To, pre svega, znači bezbedniji rad zaposlenih i manju mogućnost širenja infekcije'', kaže dr Ivica Rakić, direktor ZC.

Iako su okolnosti vanredne, rad Zdravestvenog centra odvija se bez većih poteškoća.

''Milslim da držimo pod kontrolom kako infekciju, tako i situaciju na zdravstvenom polju. Nemamo ozbiljnijih problema. Imamo svu neophodnu zaštitnu opremu i funkcionišemo sasvim normalno'', dodao je Rakić.

Ovi kontejneri važan su segment u borbi sa pandemijom i faktor prevencije, jer omogućavaju sprečavanje ulaska potencijalno zaraženih osoba u knjaževački Zdravstveni centar.