Broj pozitivnih – 72

Broj pozitivnih – 72

Broj pozitivnih ka COVID - 19 u opštini Knjaževac popeo se na 72 -  39 je žena a 33 muškaraca. U odnosu na starosnu strukturu pozitivnih zastupljeni su uzrasti od 14 do 87 godina.

Od početka pandemije na koronavirus je do 18. jula urađeno  1318 testova. Rezultati su stigli za 1251 test, a sedam uzoraka treba ponovitii. Testiranje nije završeno za 67 uzoraka, navodi se u izveštaju Zavoda za javno zdravlje ''Timok'' u Zaječaru.