Zoran Martinović: Jednocifrena stopa nezaposlenosti

Broj nezaposlenih u Srbiji konstantno se smanjuje. Prema najnovijim podacima, stopa nezaposlenosti spala na jednocifren broj. To je 2014. godine postavljeno kao jedan od ciljeva ove Vlade. Iako je to tada delovalo nedostižno, uspeli smo da se približimo evropskom proseku, kazao je u Knjaževcu Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

Sajmovi zapošljavanja uvek su dobra prilika da se nezaposleni susretnu sa poslodavcima, ostvare prvi, najvažniji kontakt i započnu posao, kaže Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zaapošljavanje.

''To je dobra prilika da se nezaposlena lica navikavaju da budu aktivni u traženju posla, da prepoznaju poslodavca kod koga bi mogli da rade, a NSZ je tu da pruži podsticaje finansijskog karaktera.''

Prema najnovijim podacima, stopa nezaposlenosti u Srbiji više nije dvocifrena, a cilj Nacionalne službe je da tu stopu približi evropskom proseku, rekao je Martinović.

''Broj nezaposlenih se konstantno smanjuje, a s druge strane povećava broj onih koji rade, tako da mogu da saopštim da je, prema najnovijim podacima, stopa nezaposlenosti u Srbiji spala na jednocifren broj. To je 2014. godine postavljeno kao jedan od ciljeva ove Vlade. Cilj je da tu stopu približimo evropskom proseku, koji je 6 -7 odsto.''

Najveći podsticaj novom zapošljavanju, pre svega mladih je prilagođavanje obrazovanja potrebama privrede. Martinović posebno ističe značaj mera aktivne politike zapošljavanja, podsticaje za zapošljavnje invalida, mladih, osoba preko 50 godina starosti. 

U toku je javna rasprava o Nacionalnom akcionom planu zapošljavanja za 2020. godinu. Set finansijskih mera i programa za podsticanje zapošljavanja biće sličan onima iz 2019. Nacionalna služba za zapošljavanje na raspolaganju će imati budžet vredan nešto preko četiri milijarde dinara.