Završna konferencija

U društvenom klubu Doma kulture održava se završna konferencija projekta “Nova energija za Staru planinu”.

Za godinu dana realizacije projekta razmenjena su iskustva sa Bugarskom, parterom na projektu, obučeno je petnaest ljudi koji će se na jedan kvalitetan način baviti problemom energetske efikasnosti, a u Knjaževac je stigla i termovizijska kamera sa pratećom opremom sa kojom će se meriti stanje izolacije javnih i privatnih objekata, stanje vlažnosti ili kvalitet već urađene izolacije.