Zasedao Opštinski štab za vanredne situacije

Zasedao Opštinski štab za vanredne situacije

Na sednici štaba usvojen Plan zimske službe za predstojeću sezonu.

Danas je održana sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije. Razmatrani su i usvojeni Izveštaj o radu u prošloj i Godišnji plan rada za 2013. godinu. Na dnevnom redu bila je i organizacijasprovodjenja preventivnih i operativnih mera zaštite od požara, kao i predlozi rešenja o obrazovanju stručno-operativnih timova za preduzimanje mera za zaštitu od klizišta, odrona i erozija, kao i za zaštitu i spasavanje od poplava i na nepristupačnim terenima.  Povodom razmatranja stanja, spremnosti i pripremljenosti subjekata za nailazeći zimski period na teritoriji opštine Knjaževac, usvojen je Plan zimske službe za 2013/2014. godinu JP Direkcije za razvoj, ocenjeno je da je zadovoljavajuća raspoloživost mehanizacije i zaliha soli i agregata, a u toku je javna nabavka za izbor preduzeća za potrebe zimske službe za lokalne puteve. Takodje, definisani su kritični putni pravci sa prioritetima za čišćenje, sagledana je mogućnost angažovanja teške mehanizacije sa teritorije opštine, sa aspekta zdravstvene zaštite sagledana je situacija oko transporta lekova, obolelih i povredjenih lica, kao i obezbedjivanje ugroženog stanovništva u nepristupačnim područjima osnovnim životnim namirnicama, a data je i procena broja ugroženih staračkih domaćinstava u nepristupačnim područjima.