Zapošljavanje obrazovanih mladih ljudi

Sredstva iz Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u najvećoj meri namenjena su visokokvalifikovanim mladim ljudima, koji čekaju na posao. Uz njih i mere aktivne politike zapošljavanja Nacionalne službe, oni će imati priliku da ostvare stručnu praksu i polože državne ispite.

 

Jedan od najvećeh problema knjaževačke opštine je nezaposlenost visokokvalifikovanih mladih ljudi. Novac, koji je Lokalnim akcionim planom u ovoj godini, u najvećoj meri, planiran za rešavanje njihovih egzistencijalnih pitanja, uz mere aktivne politike zapošljavanja Nacionalne službe, pomoći će da oni koji su stekli fakultetske diplome, steknu i radno iskustvo, kaže predsednik opštine Milan Đokić.

''To su sredstva koja smo odvojili u iznosu od tri i po miliona dinara i kojima konkurišemo kod NSZ, kako bi se neke od mera koje NSZ ima, sprovodili na teritoriji knjaževačke opštine, mimo NSZ i njenih izvora finansiranja. Ta sredstva opredelili smo u najvećoj meri za one sugrađane koji su završili školovanje, a nemaju radnog iskustva, kako bi mogli da ostvare stručnu praksu. Ono što najmanje možemo da uradimo za školovanu decu Knjaževca je da im pružimo mogućnost da odrade stručnu praksu i polože državni ispit. Udružicanjem sa NSZ uspećemo da onim Knjaževčanima sa visokom stručnom spremom, nadam se i onima sa višom, omogućimo da odrade stručnu praksu u knjaževačkim preduzećima – u javnom i privatnom sektoru.''

Predsednik je pozvao javna preduzeća, ustanove i knjaževačke privrednike da se upoznaju sa ovih dna objavljenim javnim pozivima i konkursima Nacionalne službe za zapošljavanje.

''Mi ćemo animirati javna preduzeća, ustanove, škole da apliciraju za sredstva, a pozivam i privrednike da se upoznaju sa onim što nudi NSZ.''

Javni pozivi Nacionalne službe namenjeni su podsticanju preduzetništva, zapošljavanju osoba sa invaliditetom, sprovođenju javnih radova, realizaciji programa stručne prakse. Svi tekstovi konkursa sa pratećom dokumetracijom dostupni su na sajtu ove institucije:www.nsz.gov.rs.