Zakup manjih montažnih objekata

Zakup manjih montažnih objekata

Na sednici, održanoj 30. marta, Opštinsko veće raspisalo je oglas o davanju u zakup lokacija za postavljanje manjih montažnih objekata – garaža, kisoska, baraka.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju pravna i fizička lica, koja polože garantni iznos u visini petostrukog iznosa početne mesečne zakupnine za celu lokaciju za koju se daje zakup.

Pisane prijave podnose se od 3. do 10. aprila, a javno nadmetanje će biti održano 12. aprila od 10 časova u sali Opštinskog veća.

Oglas će biti objavljen na sajtu opštine i na oglasnoj tabli Opštinske uprave, a bliže informacije mogu se dobiti na telefon: 731-623, lokal 124.