Zakup lokacija

Zakup lokacija

Opština Knjaževac objavila je oglas o davanju u zakup lokacija za postavljanje manjih montažnih objekata na javnim površinama javnim nadmetanjem.

 

Zainteresovani za postavljanje garaža, kioska i baraka, mogu da se prijave do 22. septembra, a javno nadmetanje biće održano 24. septembra.

Oglas se objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave, na zvaničnom sajtu opštine i na oglasnoj tabli mesne kancelarije u Minićevu.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 731-623, локал 132.