Zakup lokacija za montažne objekte

Zakup lokacija za montažne objekte

Opštinsko veće raspisalo je oglas radi davanja u zakup lokacija za postavljanje manjih montažnih objekata javnim nadmetanjem.

Na ukupno 12 lokacija predvidjeno je postavljanje limenih garaža, kioska i montažnih baraka. Lokacije se daju u zakup na odredjeno vreme do 5 godina. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja polože garantni iznos u visini petostrukog iznosa početne mesečne zakupnine za celu lokaciju za koju se daje u zakup i prilože izjavu o prihvatanju svih uslova iz oglasa. 


Prijave se podnose najkasnije do 2. decembra 2013. godine, a javno nadmetanje održava se 5. decembra 2013. u prostorijama Opštinskog veća. Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona 731-623, lokal 132.

Dokumentaciju preuzmite ovde.