Zakup lokacija za manje montažne objekte

Zakup lokacija za manje montažne objekte

Opštinsko veće raspisalo je oglas o davanju u zakup lokacija za postavljanje manjih montažnih objekata na javnim i ostalim površinama javnim nadmetanjem.

 

Namena objekata odredjena je prema kategoriji objekta - montažna garaža, baraka ili kiosk. Lokacije se daju u zaku na odredjeno vreme do 5 godina. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja polože garantni iznos u visini petostrukog iznosa početne mesečne zakupnine za celu lokaciju koja se daje u zakup i prilože izjavu o prihvatanju svih uslova iz oglasa. Prijave se podnose do 27. avgusta 2014. godine, a javno nadmetanje održava se 29. avgusta u sali Opštinskog veća od 10 časova. Bliža obaveštenja zainteresovani mogu dobiti putem telefona 731-623, lokal 132.

Oglas preuzmite ovde.