Zakup lokacija i poslovnog prostora

Zakup lokacija i poslovnog prostora

Opštinsko veće pozvalo je zainteresovane građane da se jave na oglase za postavljane montažnih objekata i zakup poslovnog prostora.

 

Raspisan je oglas o davanju u zakup lokacija za postavljanje manjih montažnih objekata na javnim površinama javnim nadmetanjem. Prijave se podnose od 5. do 12. decembra, a javno nadmetanje biće održano 16. decembra.

Objavljen je i oglas o davanju u zakup poslovnog prostora javnim nadmetanjem. Pisane prijave podnose se od 4. do 11. decembra. Javno nadmetanje biće održano 15. decembra. 

Oglasi su objavljeni na oglasnoj tabli opštinske uprave, na oglasnoj tabli mesne kancelarije u Minićevu, kao i na sajtu opštine www.knjazevac.rs. Bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 731-623, lokal 132.