Zakup doma u Trgovištu

Zakup doma u Trgovištu

Opština Knjaževac objavila je oglas o davanju u zakup dela kompleksa nepokretnosti u Tgovištu.

 

Oglas se odnosi na seoski dom u ovoj mesnoj zajdnici. U zakup se daju prostorije u levom krilu (dve prostorije u prizemlju i jedna na spratu), ukupne površine 398,50 kvadrata, sa pravom korišćenja dvorišta. Početni iznos zakupnine je 9.125,65 dinara mesečno.

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 731-623, локал 132.