Zakup dela seoskog doma u G.Zuniču

Zakup dela seoskog doma u G.Zuniču

Opština Knjaževac objavila je oglas o davanju u zakup prostora u zgradi seoskog doma u Gornjem Zuniču, ukupne površine 378,48 kvadrata, sa pravom korišćenja dvorišta.

 

Početni iznos zakupnine je 29.896,14 dinara mesečno. Prijave se podnose do 16. marta, a javno nadmetanje biće održano 18. marta u 11:00 časova u sali Opštinskog veća.

Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave, kao i na zvaničnom sajtu opštine www.knjazevac.rs. Detaljnije informacije mogu se dobitii na telefon 731-623, lokal 124.