Zaključen ugovor o javnom prevozu

Zaključen ugovor o javnom prevozu

Opština Knjaževac zaključila je 13. januara ugovor sa grupom ponuđača ''Moto boem trans'' i ''Lastar prevoz'' iz Negotina o obavljanju usluge linijskog, gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Knjaževca.

 

Ugovor, zaključen nakon sprovedene javne nabavke, vredan je 27. 940.682 dinara bez PDV-a, odnosno 30.734.750 dinara sa PDV-om i važiće od 16. januara ove do 16. januara 2018. godine.

Za građane besplatan autobuski prevoz, kojim je pokrivena gotovo cela teritorija opštine, počeo je u Knjaževcu da funkcioniše 25. avgusta 2015. godine.