Zajedno do kvalitetnog Programa

Počeo je postupak usvajanja Programa zaštite životne sredine za period 2016-2020. a predlozi i sugestije građana su dobrodošli kako bi se došlo do što kvaltetnijeg dokumenta za racionalno rešavanje prioritetnih problema u ekologiji.

Tim za izradu Nacrta programa zaštite životne sredine imenovan je na nedavno održanoj sednici Opštinskog veća. U okviru rada tog tima izdato je obaveštenje kojim se građani pozivaju da aktivno učestvuju u izradi ovog važnog dokumenta.

“Izuzetno važnim smatram usmeravanje građana da svojim doprinosom daju osnovne inpute za izradu jednog takvog dokumenta. Krajnji cilj je dobijanje Akcionog plana o aktivnostima u oblasti zaštite životne sredine u naredne četiri godine. Taj dokument je preduslov u mnogim projektima koji se raspisuju na raznim nivoima, a na kojima opština namerava da konkuriše”, kaže dr Ljubica Nikolić, zamenica predsednika opštine.

Sprovođenje programa za cilj ima zdravu životnu sredinu, a to dalje podrazumeva i bolji kvalitet života. “Složićemo se da je kvalitet vazduha, vode, pošumljavanje, uređenje deponija veoma važno i utiče na sveukupni kvalitet života naših sugrađana. Ovaj Program ima široke osnove i okvire, ali je neophodno da imamo i nekoliko prioritetnih ciljeva koji će u narednom periodu biti obavezni za sprovođenje”, dodaje dr Nikolić.

Sve svoje predloge i sugestije vezane za zaštitu životne sredine građani mogu da dostave lokalnoj samoupravi, u pisanoj formi ili lično, a u narednom periodu biće organizovani i sastanci na tu temu. Očekuje se da tim za izradu nacrta najkasnije do kraja godine da predlog Programa zaštite životne sredine kako bi opština u 2016. imala usvojen dokument za racionalno rešavanje prioritetnih problema u toj oblasti.