Zajednički rad za najbolje rezultate

Zastupanje interesa, visokokvalitene usluge i podrška razvoju lokalnih samouprava, ono je čime se bavi Stalna konferencija gradova i opština, ponovljeno je na zajedničkom sastanku ovog saveza i osam opština i gradova Timočke krajine.

Knjaževac i Stalna konferencija partneri su na mnogim  korisnim projektima.

''Knjaževac je jedna od najaktivnijih opština kada je u pitanju SKGO. Uradili smo zajedno mnogo korisnih projekata, naučili mnogo toga'', kaže predsednik opštine Milan Đokić.

I u Regionalnoj agenciji za razvoj istočne Srbije smatraju da zajednički rad daje najbolje rezultate.

''Stalna konferencija gradova i opština je važna institucija u Srbiji, koja blisko sarađuje sa svim ministarstvima, a za opštine je važno da čuju šta se sve planira, da bi to mogli da uključe u svoje planove. Dogovorili smo se oko zajedničkih aktivnosti, kakva je rad na poreskim olakšicama za nerazvojena područja, To pokazuje da smo na dobrom putu i da, kada se svi zajedno dovorimo oko nekih tema, možemo se i nadati nekim boljim rezultatima,'' kazao je direktor RARIS-a Vladan Jeremić.

Jedan od najvažnijih zadataka Stalne konferencije gradova i opština je lobiranje kod centralnih vlasti u procesu donošenja zakona i propisa.

''Činjenica je da su ministarstva i Vlada prepoznali SKGO kao reprezentativno udruženje lokalnih samouprava, koje zaista ima podloge za ono što traži. Nije to ništa nerealno. Naprotiv, sve ono što radimo, radimo u saradnji i pitajući lokalne samouprave. Pronalazimo i predlažemo rešenja resornim ministarstvima i Vladi u definisanju novih politika'', ističe Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO.

Stalna konferencija gradova i opština, pored ostalog je i adresa za različite usluge, obuke i konsultacije, te savetodavnu podršku, čulo se u Knjaževcu.