Zahtevi za odlaganje poreza do 4. jula

Zahtevi za odlaganje poreza do 4. jula

Ističe rok za podnošenje zahteva za odlaganje plaćanja poreza, obavestilo je Odeljenje za budžet, finansije i utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda opštine Knjaževac.

 

Kako stoji u obaveštenju, fizička lica, preduzetnici i pravna lica zahteve za odlaganja plaćanja poreskog duga, uz otpis kamate u potpunosti, treba da podnesu najkasnije do četvrtog jula.