Za rehabilitaciju sistema grejanja 600.000 evra

Za rehabilitaciju sistema grejanja 600.000 evra

Predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković i ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić potpisali su u ime Vlade Srbije trilateralne ugovore u vezi sa Programom ''Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji-faza IV''.

Potpisivanjem ovih ugovora Republika je na učesnike Programa prenela 51 milion evra, namenjenih rehabilitaciji i modernizaciji značajnog broja toplana u Srbiji. U ime opštine Knjaževac ugovor je potpisao predsednik Opštine Mladen Radosavljević. Pojedinačna vrednost subvenicije za knjaževačku toplanu je 600.000 evra.