Za projekte medija blizu 11 i po miliona

Opština Knježevac raspisala je konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja. Tekst konkursa i konkursni obrasci mogu se pročitati i preuzeti sa sajta opštine Knjaževac: www.knjazevac.rs. Predsednik Opštine kaže da će proces izbora najboljih projekata, kao i prethodnih godina, biti transparentan.

 

Za sufinansiranje projekata javnog informisanja u 2017. godini opština Knjaževac opredelila je u budžetu 11 miliona i 400 hiljada dinara, uključujući i PDV. Konkurs je raspisan, a predsednik opštine Milan Đokić kaže da će, kao i prethodnih godina proces izbora najboljih projekata biti transparentan.

''Zakon je prilično rigorozan i definiše da se sredstva raspodeljuju na osnovu odluke komisije, u kojoj većinu imaju predstavnici nezavisnih novinarskih udruženja. To je dobro zakonsko rešenje, koje skoro potpuno sprečava uticaj politike na raspodelu sredstava. Zaista jesmo jedna od retkih opština u kojoj nije bilo žalbi posle sprovednih konkursa. Nadam se da će tako biti i ovog puta, jer se trudimo da sve radimo na transparentan način.''

Iako nije zadovoljan radom baš svih medija, prvi čovek knjaževačke opštine ističe da je u protekloj godini Knjaževac bio vidljiviji u medijima sa nacionalnom pokrivenošću.

''Ja lično nisam zadovoljan radom nekih medija. Neki mediji su radili svoj posao krajnje odgovorno i profesionalno i potpuno opravdali sredstva koja smo im na osnovu projekta dodelili. Vidljivost Knjaževca u nacionalnim medijima u 2016. godini bila je daleko bolja nego u prethodnim godinama. Čitav niz aktivnosti, koje smo kao lokalna samouprava imali nešto je što je zainteresovalo novinare da prate ono što se dešava u jednoj maloj opštini na istoku Srbije.''

Konkursnom dokumentacijom predviđeno je da najmanji iznos po projektu bude 50 hiljada, a najveći četiri miliona dinara sa PDV – om. Konkurs je otvoren do 10. februara, a novinarskim udruženjima  upućen je poziv da predlože svoje kandidate za članove komisije, koja će ocenjivati projekte.