Za poljoprivredu 29 miliona dinara

U budžetu opštine za ovu godinu planirano je 29 miliona dinara za subvenicije u poljoprivredi.

Opštinsko veće i opštinski fond za  poljoprivredu doneli su odgovarajuće odluke o načinima raspodele ovih  sredstava, a konkurs će biti objavljen odmah nakon Uskršnjih praznika.