Za decu, nove bebe, mame i tate

Za decu, nove bebe, mame i tate

Fondacija za povećanje nataliteta opštine Knjaževac u 2014. godini dodelila je 187 jednokratnih novčanih pomoći za novorođenu decu. Obezebeđeni su užina i udžbenici za svako treće dete u porodici, a priskakalo se u pomoć i mladim bračnim parovima kod lečenja steriliteta, stoji u izveštaju koji je usvojen na 34. sednici Skupštine opštine.

Protekle godine svaka prva beba u porodici dobila je 35.000, a svaka druga i treća 25.000 dinara.

Na adresu Fondacije stigla su tri zahteva za pomoć kod lečenja steriliteta i za ovu vrstu pomoći odobreno je 490.000 dinara. Novac je direktno uplaćen klinici na kojoj se lečenje odvijalo.

Pozitivno je rešeno 14 zahteva za pomoć u lečenju dece i izdvojeno 349.000 dinara. 
Iz sredstava Fondacije plaćaju se užine i udžbenici deci iz porodica slabijeg ekonomskog statusa i svakom trećem detetu u porodici. Za ove namene izdvojeno je 2.181.369 dinara.

Najvećim delom, Fondacija se finansira sredsvima budžeta i za njen rad u opštinskoj kasi opredeljeno je protekle godine šest i po miliona dinara. Znatno manje novca prikupi se od donatora. Na osnovu pristupnica, koje su potpisali Predškolska ustanova ''Bajka'', JKP ''Standard'', JKP ''Toplana'' i opština Knjaževac prikupljeno je u 2014. godini 44.360 dinara.