Vesna Živković pomoćnik predsednika za investicije

Vesna Živković pomoćnik predsednika za investicije

Vesna Živković, diplomirani ekonomista, postavljena je za pomoćnika predsednika opštine za privredne i neprivredne investicije i kapitalne projekte.

Kako je navedeno u Službenom listu opštine, njen posao biće, između ostalog, da predlaže projekte od značaja za opštinu, te da pokreće inicijative za uspostavljanje saradnje sa jedinicima lokalne samouprave u zemlji i inostranstvu, koordinira rad organa opštine kada je u pitanju realizacija projekata sa domaćim i stranim finansijskim organima.