Većnici usvojili oglas o davanju u zakup državnog zemljišta

Članovi Opštinskog veća razmatrali su i usvojili Predlog odluke o raspisivanju oglasa za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području opštine Knjaževac. Pored toga, većnici su usvojili i Predlog programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, Predlog za odobrenje sredstava za nabavku kontejnera, kao i Predlog odluke o odobravanju sredstava za uklanjanje i sanaciju divljih deponija.

 

 

Iako je većina tema razmatranih na današnjoj sednici Opštinskog veća bila iz oblasti ekologije, većnici su ipak najviše vremena posvetili raspravi o Predlogu odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Knjaževac i Oglasa za javnu licitaciju za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Čule su se primedbe da se sa raspisivanjem oglasa kasni, da su niske početne cene, kao i da samo mali procenat od oko 4.600 hektara čine obradive površine, pa bi trebalo uskladiti zvanične podatke sa stvarnim stanjem na terenu. Obrazlažući predlog, Saša Petrović iz opštinske stručne službe istakao je da čitav postupak davanja zemljišta u zakup sprovodi država, dok je uloga lokalne samouprave praktično samo da sprovodi postupak u propisanoj formi. Većnici su usvojili predloženu Odluku prema kojoj će prvi krug javnog nadmetanja za državnu zemlju na području knjaževačke opštine biti održan 28. novembra.

U nastavku sednice razmatrane su teme u oblasti ekologije, najpre izmene i dopune Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2016. godinu. Jedna od tačaka odnosi se na povećanje procenta domaćinstava priključenih na javnu kanalizaciju, za šta se planira 1.200.000 dinara.

Takođe je predviđena i realizacija zaštite podzemnog izvorišta Sinji Vir, vrednosti milion i po dinara, uređenje vodnog dobra i priobalja, za šta se planira četiri miliona, kao i uspostavljanje sistema za zalivanje novoformirane zelene površine “Ušće”. Za sve pomenute izemene Programa neophodna je najpre saglasnost nadležnog ministarstva, nakon čega bi lokalna samouprava krenula u realizaciju. Do kraja sednice odbornici su razmatrali i usvojili Predlog zaključka o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku kontejnera za komunalni otpad i Predlog zaključka o odobravanju sredstava za uklanjanje i sanaciju divljih deponija.