Veća izdvajanja za JKP ''Standard''

Veća izdvajanja za JKP ''Standard''

Na sednici Skupštine opštine Knjaževac data je saglasnost na izmene i dopune programa rada Javnog komunalnog preduzeća ''Standard'' za 2012. godinu.

Izmenama je omogućeno povećanje mase zarada, čime je stvorena mogućnost da 93 radnika ovog preduzeća ima veća primanja od dosadašnjih, koja su bila ispod minimalne cene rada. Budžet JKP ''Standard'' povećan je za tri miliona dinara (sa 17 na 20 miliona) u delu koji se tiče održavanja javnih i zelenih površina.