Uvid u birački spisak do 17. marta

Uvid u birački spisak do 17. marta

U susret predstojećim predsedničkim izborima, opština Knjaževac pozvala je građane da provere svoje podatke u jedinstvenom biračkom spisku.

 

Građani opštine Knjaževac i interno raseljena lica sa mestom boravišta na teritoriji opštine Knjaževac mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak - deo za teritoriju opštine Knjaževac i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka, na način i po postupku utvrđenom zakonom.

Uvid u birački spisak i promene mogu se izvršiti najkasnije do 17. marta u ponoć, kada će on biti zaključen.