Utvrđene stope poreza na imovinu

Utvrđene stope poreza na imovinu

Na sednici Skupštine opštine Knjaževac, održanoj 29. novembra, usvojena je odluka o stopi poreza na imovinu u opštini Knjaževac.

Ovom odluko, utvrđena je poreska stopa od 0,4% na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige i ona će se primenjivati od prvog januara 2014. godine. Usvojene su i  odluke o utvrđivanju stope amortizacije za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti na teritoriji opštine Knjaževac, o određivanju zona na teritoriji opštine Knjaževac i o koeficijentima za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Knjaževac. I ove odluke primenjivaće se od prvog januara 2014. godine.