Usvojen budžet za 2020 i ''Ne'' za MHE

Danas je održana 40. sednica Skupštine opštine Knjaževac na kojoj je usvojen budžet za 2020. godinu. Odbornici su doneli i zaključak kojim se nalaže brisanje potencijalnih lokacija za izgradn

ju derivacionih elektrana iz budućeg prostornog plana, a od državnih organa traži stavljanje moratorijuma na gradnju MHE u Parku prirode Stara planina.

 

Opštinski budžet projektovan je na blizu milijardu i 400 miliona dinara i njime će se obezbediti dovoljno novca za sve ono što su potrebe opštine Knjaževac i njenih žitelja, kazao je na sednici Skupštine opštine, obrazlažući odluku o budžetu za 2020. godinu, predsednik Opštine Milan Đokić.  Opredeljena su sredstva za uređenje saobraćajnica, obrazovne i ustanove kulture, sport, podršku porodicama sa više dece. Nastavljaju se mere fokusirane na nove obime poljoprivredne proizvodnje. Podršku budžeta imaće i mladi koji traže posao za stručnu praksu, ali i oni koji žele da se prekvalifikuju.

''Budžet, predviđen za 2020. godinu, iznosi 1.389.859,100 dinara. Koncopran je od prihoda od kojih su najveći porezi, transferi od drugih nivoa vlasti, donacije, primanja od prodaje imovine. Najviše prihoda očekuje se od poreza i oni čine natpolovičnu većinu budžeta,'' kazao je Đokić.

Budžet je usvojen većinom glasova odbornika vladajuće Srpske napredne stranke, uz opasku opozicije da je potrebna veća kontrola trošenja novca. Darko Petrović iz koalicije ''Za Knjaževac zajedno'' ilustrovao je to primerom prevoza đaka.

''Trebalo bi da se malo više vrši kontrola nad ljudima koji koriste novac iz budžeta. Moto boem na obavlja posao kako terba'', rekao je Petrović.

''Vozni park pružaoca usluge javnog prevoza u potpunosti je zanovljen i prevoz se obavlja potpuno novim mercedesovim mini busevima. Prevoz kontroliše opštinska uprava'', odgovorio je Milan Đokić.

Na predlog odbornika Vojkana Stankovića, Skupština se bavila i izgradnjom malih hidrocentrala u Parku prirode Stara planina.

''Dosta dugo smo ćutali i nismo se javno oglašavali, zbunjeni različitim izjavama sa strane i sa vrha. Struka je govorila da moramo da povedemo računa o rekama i potocima, da će život nestati ako se voda pusti kroz kilometarske cevi. Desilo se da je naša zemlja dala u zakup nejveća izvorišta vode. Druge zemlje to nisu uradile,'' istakao je Stanković.

''Mi smo predložili tekst zaključka kakav su predložili i Pirot i Dimitrovgrad. Opština ne snosi nikakvu odgovornost za ono što se dešavalo, mi investitore nismo ni videli i oni nemaju obavezu da dolaze u opštinu po bilo kakvu dozvolu za gradnju'', kazao je Milan Đokić.

U zaključku, koji su odbornici opštinske skupštine usvojili jednoglasno, od državnih organa zatraži stavljanje moratorijuma na izgradnju hidrocentrala.

''U cilju zaštite životne sredine Parka prirode i turističke regije Stara planina, nalaže se Javnom preduzeću za razvoj, urbanizam i izgradnju da u postupku izrade budućeg prostornog plana opštine Knjaževac, izbriše potencijalne lokacije za izgradnju derivacionih mini hidrocentrala na navedenom zaštićenom području. Zaključak dostaviti Vladi Srbije, Minstasrtvu građevine i Ministrarstvu zaštite životne sredine, sa zahtevom da donesu moratorijum o zabrani izgradnje mini hidrocentrala na području Stare planine,'' stoji u zaključku koji je pročitao Igor Stevanović, zamenik predsednika SO.

Na 40. sednici Skupštine opštine usvojena je odluka o osnivanju budžetskog fonda za energetsku efikasnost, kao i odluke koje regulišu upravljanje komunalnim otpadom.