Uslužni centar od septembra

U zgradi opštinske uprave u toku je adaptacija prostorija u kojima će raditi opštinski uslužni centar.

Uslužni centar bi trebalo da počne sa radom u septembru i objediniće sve opštinske servise namenjene građanima, kao i servise Ministarstva unutrašnjih poslova, kada je u pitanju izdavanje ličnih karata, pasoša, vozačkih dozvola.