Upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje ljudskim resursima

Načelnica Opštinske uprave Emilija Tasić sa saradnicima prisustvovala je obuci na temu upravljanja ljudskim resusrsima u lokalnoj samoupravi, koju su organizovali Savet Evrope i Stalna konferencija gradova i opština.

Obuka, organizovana u Regionalnoj agenciji za razvoj istočne Srbije, namenjena je zaposlenima u lokalnim samoupravama, koji se direktno ili indirektno bave kadrovskim poslovima i poslovima upravljanja ljudskim resursima.

Cilj obuke je podrška opštinama i gradovima u primeni Zakona o zaposlenima u lokalnoj samoupravi i uvođenje modernih principa upravljanja ljudskim resursima, kao i sticanje neophodnih znanja i veština za uvođenje novih modela i procedura koji se odnose na zaposlene u lokalnim samoupravama, što je preduslov za izgradnju modernog sistema upravljanja.