Ugovori sa medijskim kućama

Ugovori sa medijskim kućama

Opština Knjaževac potpisaće ugovore sa devet lokalnih i regionalnih medijskih kuća, koje će izveštavati o događajima u Knjaževcu, odlučeno je na 44. sednici Opštinskog veća.

Tromesečni ugovori za period juli-septembar biće potpisani sa D.O.O. East Star Group (Knjaževacinfo) na 250.000 dinara, RTV ''Bell amie'' iz Niša (200.000), Agencijom za proizvodnju radio i televizijskog programa ''Studio 101'' Zaječar (30.000), Edukativnim centrom Knjaževac (15.000), DOO MM Boned Bor (30.000), Za media Zaječar (30.000), As media Zaječar (30.000) i EM radio Knjaževac (30.000). Ugovor sa AD Timočka televizija i radio biće dvomesečni za iznos od 200.000 dinara.