Ugovor sa kancelarijom za održivi razvoj

Ugovor sa kancelarijom za održivi razvoj

Direktor direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju Duško Milošević danas je potpisao ugovor sa Kancelarijom za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja o sufinansiranju projekta generalne regulacije turističkog centra Golema reka, sa punktovima Mirica i Kozarnica.

Vrednost ugovora je 800.000 dinara.