U idućoj godini podsticaji za uzgoj koza

Opština Knjaževac planira da preko Fonda za razvoj poljoprivrede u narednom periodu uloži značajna sredstva u razvoj kozarstva kroz uvoz kvalitetnog priplodnog podmlatka koza.

 

Preko Fonda za razvoj poljoprivrede opština Knjaževac će i u narednoj godini podsticati razvoj stočarstva, kaže za Knjaževacinfo direktor Agencije za razvoj Vladan Mitić.

''Zamisao je da akcenat bude na izgoju koza, kao perspektivnoj i izuzetno interesantnoj grani proizvodnje, koja nije dovoljno zaživela i nije prisutna u onoj meri u kojoj bi trebalo da bude. Došli smo do inicijalnog predloga da izvršimo anketiranje stočara, koji će u prostorijama Agencije popuniti anketne listiće, nakon čega ćemo se opredeliti da li ćemo ući u priču nabavke priplodnog materijala. Definitivno, to je grana koja ima perspektivu i grana koja bi trebala da bude okosnica razvoja stočarstva u našoj opštini''.

Plan je da se gazdinstvima sa teritorije opštine Knjaževac podeli od 20 do 40 grla umatičenog kvalitetnog priplodnog podmlatka koza iz uvoza i da se obezbedi siguran plasman mleka i proizvoda od kozjeg mleka.

Svi zainteresovani mogu da se prijave i izjasne o broju grla za koja bi konkurisali. Upitnik će se popunjavati u Agenciji za razvoj opštine Knjaževac do 15. novembra ove godine, radnim danima od 8 do 15 časova.