Trgovine i ugostiteljski objekti zatvaraju se do 19:00 časova

Koronavirusa nema na području Knjaževca i Timočke krajine. Rad ugostiteljskih i trgovinskih objekata ograničen je do 19:00 časova, a kretanje nakon 20:00 časova moguće je samo uz dostavljanje spiskova Policijskoj stanici. Recepti uz telefonski kontakt sa lekarom, čulo se na sastanku Stručno operativnog tima za sprečavanje širenja koronavirusa.

Nakon što je Vlada Srbije ograničila kretanje i starima i svim građanima, Stručno – operativni tim za sprečavanje širenja koronavirusa u Knjaževcu bavio se novim merama koje se tiču radnog vremena trgovinskih i ugostiteljskih objekata.

''Nakon uvođenja mera ograničenja kretanja za lica starija od 65 godina posle 10:00 časova ujutru i za sva lica nakon 20:00 časova, mi smo doneli neke nove mera, koje se odnose, pre svega, na skraćivanje radnog vremena trgovinskih i iugostiteljskih objekata i svih ostalih do 19:00 časova, kako bi zaposleni u njima i korisnici usluga mogli da budu kod svojih kuća do 20:00 časova. Nakon toga je zabranjeno svako kretanje, individualno, ili grupno, pešice, ili automobilom na teritoriji čitave Srbije'', rekao je predsednik Opštine Milan Đokić.

Radnici firmi koje imaju višesmenski rad i svi oni čiji posao to zahteva, moći će da se kreću i nakon 20:00 časova, uz uslov da poslodavci o tome obaveste Policijsku stanicu, objasnio je predsednik Đokić.

''Iz mere zabrane kretanja posle 20:00 časova izuzimaju se firme koje imaju višesmenski rad. One su u obavezi da dostave spiskove lica koja će biti angažovana u trećoj smeni Policijskoj stanici u Knjaževcu. Kontrolu tih lica vršiće policija, koja će ih legitimisati i proveriti da li se nalaze na spisku koji je njihov poslodavac dostavio policiji. Ti spiskovi treba da se ažuriraju onoliko često koliko često se menjaju radnici koji rade u trećoj smeni, odnosno posle 20:00 časova. Pozivam sve poslodavce, koji imaju takvu vrstu obaveza, da dostave spiskove svojih zaposlenih''.

Kako se čulo na sastanku, orgamizovana je terenska zdravstvena zaštita i pojednostavljena  procedura prepisivanja lekova.

''Uz ekipe volontera koje su stalno na terenu, uz gerontodomaćice koje obilaze stara, invalidna lica, nepokretnu decu, dežuraće i ekipe lekara Zdravstvenog centra i biti na raspolaganju svim građanima da dođu do njih i pregledaju ih u kućama. Naši sugrađani treba da znaju i to da je moguće telefonsko izdavanje recepata. Potrebno je samo telefonom pozvati izabranog lekara i recepti će biti produženi. Ekipe volontera će lekove dostaviti pacijentu kome je neophodan.''

Najvažnija vest sa sastanka Stručno – operativnog tima svakako je da u Knjaževcu i na području Timočke krajine nema koronavirusa, a da bi tako i ostalo, potrebna je maksimalna lična odgovornost i disciplina.