Treći rebalans budžeta za dogradnju vrtića

Suficit, ostvaren u 2017. godini, raspodelićemo na ono za šta smatramo da su najveće potrebe građana, kazao je na 66. sednici Opštinskog veća predsednik Opštine Milan Đokić. On je istakao da će najveći deo novca, biti upotrebljen za dogradnju vrtića ''Crvenkapa''.

Treći rebalans budžeta za 2018. godinu bio je jedna od ključnih tema 66. sednice Opštinskog veća. Izmene u opštinskoj kasi uslovljene su suficitom, ostvarenim u 2017. godini. Sredstva, tada ostvarena, raspodelićemo na ono za šta smatramo da su najveće potrebe građana Knjaževca, kazao je  predsednik Opštine Milan Đokić.

''Sa zadovoljstvom mogu da konstatujemo da ćemo sredstva iz suficita iz 2017. godine raspodeliti, pre svega, na dugo očekivani projekat dogradnje objektra ''Crvenkape''. Time ćemo iscrpeti liste čekanja i svi knjaževački predškolci i svi knjaževački predškolci će se upisati u sistem PU ''Bajka''. Deo sredstava opredeljujemo i za atarske puteve, komasaciju...''

Na sednici su usvojeni i finansijski planovi seoskih mesnih zajednica, čime su stvoreni preduslovi za rekonstrukciju seoskih domova, ili druge aktivnosti, za koje su predviđena sredstva prethodnim rebalansom budžeta. Đokić je pozvao stanovnike sela da formiraju svoje savete sa kojima će lokalna samouprva sarađivati.

''Rebalansom bidžeta stvoreni su finansijski preduslovi za rekonstrukciju seoskih domova u Grezni, Štipini, Vasilju, Vitkovcu, Minićevu, Kaličini....Za svaku saradnju potrebne su dve strane. U nekim selima postoje aktivni vredni saveti mesne zajednice. Tamo je zadovoljstvo raditi. U nekim selima, na žalost, ne postoje saveti, ako što je selo Sastavak i nemoguće je sarađivati, jer neko neće da uloži ,ali napor da donese papir na kojem je zabeleženo nekoliko imena, kojim bi mogli da formiramo bar privremeni savet mesne zajednice...Apelujem da se u svakom selu, gde ima potrebe, učine napori i formiraju saveti mesnih zajednica''.
Opštinsko veće dalo je saglasnost Zavičajnom muzeju za učešće u prekograničnom projektu ''Antičko kulturno nasleđe sa obe strane u službi razvoja kulturnog turizma'', koji će se realizovati sa susednom Bugraskom. Usvojena je i odluka o izboru projekata udruženja, koji će biti finansirani  sredstima budžeta.