Transparentna vlast

Transparentna vlast

Rukovodstvo opštine Knjaževac organizovaće od iduće sedmice nedeljne konferencije za novinare, na kojima će obaveštavati javnost o svim važnim pitanjima i planovima, koji su od suštinske važnosti za popravljanje kvaliteta života u Knjaževcu.

Kako je saopšteno, na konferencijama će, u zavisnosti od trenutno aktuelne teme, pored najužeg rukovodstva lokalne samouprave, govoriti i direktori javnih preduzeća i ustanova, rukovodioci skupštinskih službi.

Cilj je da se unapredi transparentnost i javnost rada i ostvari još veće poverenje između građana i lokalnih vlasti, jer samo građanin koji je adekvatno informisan o svim pitanjima, može uticati i na donošenje odluka na lokalnom nivou.