Telefoni za građane

Telefoni za građane

Opština Knjaževac otvorila je od početka vanrednog stanja kol centar sa telefonima za pružanje pomoći najstarijim građanima.  Otvoreni su i novi telefoni Zdravstvenog centra za konsultacije sa lekarima.

Za nabavku namirnica telefoni su:
064 864 33 24
064 864 33 25

Zdravstvenom centru radi razgovora sa lekarima možete se javiti na telefone:
064 410 57 02
064 410 57 03
019/ 731 543