"Tehnička podrška za inkluziju Roma"

Opština Knjaževac učestvuje u projektu " Tehnička podrška za inkluziju Roma ''.

 

Projekat  "Tehnička podrška za inkluziju Roma", u našoj zemlji sprovodi Misija OEBS – a, u koordinaciji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i uz finansijsku podršku Evropske unije.

Memorandum o partnerstvu na projektu potpisala je, u ime opštine, zamenica predsednika dr Ljubica Nikolić. U Knjaževcu će biti formiran mobilni tim sa ciljem da se poboljša kvalitet usluga koje se pružaju u romskim naseljima.

Glavni cilj ovog projekta je da se suštinski podrži primena nacionalne strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji.