Suzbijanje komaraca i krpelja

Suzbijanje komaraca i krpelja

Od 21. avgusta na teritoriji opštine Knjaževac obavljaće se suzbijanje komaraca i krpelja, obavestila je opština Knjaževac.

Suzbijanje komaraca radiće se u dve faze. Prva je suzbijanje larvi, a druga suzbijanje odraslih formi. Suzbijanje larvi počeće odmah, a suzbijanje odraslih formi zavisiće od meteoroloških uslova.

Larvicidni tretman obaviće se na priobalju Svrljiškog Timoka (od Rgošta do ušća), Trgoviškog Timoka (od kamenoloma do ušća), u delu Belog Timoka (od ušća do železničkog mosta), na Banjici i prostoru oko bazena, na Jezavi.

Adulticidni tretman obaviće se na prostoru gradske deponije, na ušću, u drvoredima gradskih ulica i parkova (ulica Knjaza Miloša, ulica Kaplarova, Spomen park, gradski park, park ''88 stabala'', oko Doma kulture, na šetalištu kraj Svrljiškog Timoka, u ulici 22. decembra, na Jeviku, pored Kule, u Džervinovom naselju, na kupalištu Banjica, u okolini bazena.

Krpelji će se suzbijati na sledećim lokacijama: centralni gradski park, Sredorek, park ''88 stabala'', Spomen park, zelene površine na dečijim igralištima, (kod bolnice, kodnCentra za socijalni rad, kod ''Malog predaha'', na Boševu, na prostoru sportskog terena u Džervinovom naselju, u Vojnim baštama, na igralištu kod ''Kamionidžije 2''), na zelenim površinama u dvorištima predškolskih ustanova, na zelenim površinema u Osnovnoj školi ''Dubrava'',  na Baranici, na Jeviku, u okolini Doma za vaspitanje mladeži, oko Kule.

Tretiranje će se vršiti ekološkim preparatima, koji ne mogu ugroziti zdravlje čoveka, živitinja i živi svet.

U slučaju loših vremenskih uslova, tretman se pomera za sledeći pogodan dan.