Strategija socijalne politike

Prezentacija Strategije socijalne politike opštine Knjaževac od 2013. do 2018. i javna rasprava održani su u Agenciji za razvoj opštine Knjaževac.

Strategija je izradjena u okviru projekta “Pomoć u kući starim i osobama sa invaliditetom u opštini Knjaževac” koji je finansirala Evropska unija. Strategijom su definisani strateški prioriteti – deca i omladina, stara lica, osobe sa invalididtetom i žrtve nasilja.