Stipendije za 283 mladih ljudi

Stipendije za 283 mladih ljudi

Opštinsko veće je na sednici, održanoj trećeg februara, usvojilo konačne rang liste za 283 učenika i studenta koji su, zbog ostvarenih rezultata i ispunjenih uslova propisanih konkursima, ostvarili prava na stipendije u ovoj školskoj godini.

Pravo na stipendiju učenici i studenti ostvarili su po konkursima i javnim pozivima za izuzetno nadarene učenike i studente⁣, studente iz materijalno ugroženih porodica, učenike i studente iz porodica sa troje, četvoro ili više dece, učenike i studente iz jednoroditeljskih porodica, u⁣čenike i studente bez roditeljskog staranja, učenike i studente sa invaliditetom i hroničnim bolestima ⁣i studente prve godine studija.⁣

Visina stipendije iznosi 3.250 dinara za učenike i 6.500 dinara za studente, a isplaćuju se u 10 mesečnih rata tokom školske 2020/2021. godine. ⁣

Potpisivanje ugovora sa učenicima i studenatima očekuje se narednih dana.⁣