Starost je lepa, kad neko brine o vama

U Knjaževcu je održana konferencija povodom završetka projekta ''Pomoć u kući starim i osobama sa invaliditetom''.

Projektom, koji predstavlja realizaciju jednog od prioriteta Strategije socijalne politike opštine Knjaževac, obuhvaćeno je šezdesetak korisnika, a za pružanje usluga angažovano je desetoro ljudi, od kojih troje ima status interno raseljenih lica. Lokalna samouprava obezbedila je u budžetu novac za njegov nastavak i nakon prestanka finansiranja od strane Evropske unije.