Stambene zgrade – briga vlasnika stanova

Novi Zakon o stanovanju obavezao je vlasnike stanova da počnu da vode brigu o izgledu svojih zgrada, tekućem i investicionom održavanju, brigu o poslovnom prostoru, garažama, hodnicima, ili podrumima. Na njima je da fomiraju stambene zajednice i izaberu upravnika zgrade.

Od novog zakona o stanovanju očekuje se da uvede red u ovoj oblasti, pre svega kada je reč o održavanju stambenih zgrada. Prva obaveza vlasnika stanova je fomiranje stambenih zajednica, kaže Zoran Đorđević, rukovodilac Odeljenja za urbanizam i komunalno stambene poslove u opštini Knjaževac.

''Po ovom zakonu, stanari su obavezni da formiraju stambenu zajednicu. Treba da održe skupštinu vlasnika stanova, a zatim da podnesu zahtev lokalnoj samoupravi za upis u registar stambenih zajednica. Nakon toga, donosi se rešenje o registraciji stambene zajednice, koja postaje pravno lice sa tekućim računom.''

Zakon je uveo i novi institut – upravnika zgrade, a na stanarima je da se opredele da li će to biti neko iz njihovih redova, ili profesionalac.

''Prva obaveza je investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade, druga tekuće održavanje, a treća izbor upravnika zgrade. Ako iz svojih redova na izaberu upravnika, opština rešenjem određuje profesionalnog upravnika,'' rekao je Đorđević.

Lokalna samouprva pripremila je set odluka po kojima se reguliše oblast održavanja stambenih zgrada. Sve informacije o registraciji stambenih jednica, kao i potrebne obrasce, građani mogu pronaći na zvaničnom sajtu opštine Knjaževac (www.knjazevac.rs).