Sredstva budžeta za sve korisnike

Sredstva budžeta za sve korisnike

Za razvoj Knjaževca ili takozvanu razvojnu komponentu budžeta, u narednoj godini biće izdvojeno 312 miliona, od ukupno 888 miliona dinara, koliko se predviđa nacrtom odluke o bužetu za 2014. godinu.

Mladima Knjaževca, na različitim pozicijama namenjeno je blizu 195 miliona dinara. Predškolsko obrazovanje, osnovne i srednje škole, moći će da računaju sa 161 milionom, komunalna delatnost (javna rasveta i čišćenje grada) sa 59.600.000, a socijalna zaštita sa 31.500.000 dinara. Za finansiranje institucija kulture izdvojiće se 60.300.000 dinara, a za sport 30 miliona. Agrarnom fondu i ruralnom razvoju namenjeno je 50, a infastrukturi blizu 240 miliona dinara. Iz budžeta će se finansirati i Fondacija za povećanje nataliteta, narodna kuhinja, projekti udruženja, verske zajednice, zaštita životne sredine. Promociji turističkih potencijala namenjeno je nešto manje od 18 miliona dinara.

Nacrt odluke o budžetu za 2014. godinu objavljen je na zvaničnom sajtu opštine Knjaževac, na adresi  www.knjazevac.rs.