Sokobanjcima posao na osvetljenju mosta

Sokobanjcima posao na osvetljenju mosta

Opština Knjaževac zaključila je, nakon sprovedene javne nabavke, ugovor sa izvođačem radova na dekorativnom osvetljenju kamenog mosta u centru grada.

Ugovor, čija je vrednost 820.000 динара bez PDV-a, zaključen je sa preduzećem CeSec iz Sokobanje, koje posao treba da završi u roku od 30 dana.