Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima

Opština Knjaževac raspisala je oglas za izbor korisnika usluge socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima.

Korisnici usluge mogu biti socijalno ugroženi, stambeno neobezbeđeni pojedinci i porodice sa prebivalištem na teritoriji opštine Knjaževac, čiji prihodi porodice ne prelaze utvrđenu visinu novčane socijalne pomoći u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje socijalna zaštita, koji su zainteresovani za ovaj vid stambenog rešenja.

Bliže informacije i zahtevi mogu se dobiti u opštini Knjaževac. Oglas je objavljen i na zvaničnom sajtu opštine Knjaževac www.knjazevac.rs.

Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.