Skupština rekordno: 12 tačaka za 45 minuta

Odbornici Skupštine opštine Knjaževac danas su bili veoma brzi - 12 tačaka dnevnog reda usvojeno je za rekordnih 45 minuta.

Na dnevnom redu bili su, između ostalog, Strategija iskorišćenja hidroenergetskih potencijala,  godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, odluka o završnom računu budžeta za 2012. godinu, usklađiavanje statuta javnih preduzeća sa zakonom.