Skupština imenovala radna tela i upravne odbore

Nakon celodnevnog zasedanja i 10 časova rada, odbornici Skupštine opštine Knjaževac juče su usvojili sve predviđene tačke dnevnog reda.

Imenovani su predsednici i članovi svih radnih tela, kao i predsednici i članovi upravnih odbora. Za predsednika upravnog odbora JKP ''Standard'' imenovan je Milan Muminović. Na čelu upravnog odbora Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju biće Slavoljub Videnović, a upravni odor Fonda za razvoj poljoprivrede vodiće Dalibor Stanojević.