Sednica SO Knjaževac: Agencija za razvoj i STRK od sada jedno preduzeće

Danas je održana 21. sednica Skupštine opštine Knjaževac. Odbornici su usvojili prvi rebalans budžeta za 2018. godinu, uslovljen novcem koji se u opštinsku kasu slio zahvaljujući sredstvima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Na sednici je doneta odluka o spajanju Javnog preduzeća Sportsko – turistički resursi i Agencije za razvoj opštine Knjaževac u jedno preduzeće.

Prvi rebalans budžeta opštine uslovljen je povećanjem prihoda, odnosno sredstvima koje je opština Knjaževac dobila od Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, kazao je predsednik opštine Milan Đokić  na 21. zasaedanju Skupštine opštine, naglašavajući da je opštinska kasa ovim izmenama dostigla, kako se izrazio, ''magičnu'' cifru od preko milijardu dinara.

''I ovu godinu počinjemo rebalansom budžeta, da bismo povećali prihode. Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da i ovu godinu počinjemo tako što radimo rebalans da bismo konstatovali orihode u iznosu od blizu osam miliona dinara sredstava koje smo dobili od Ministarstva za rad, zapošljavanje, biračku i socijalnu politiku, a namenski za realizaciju projekta ''Pomoć u kući''  i ostalih projekata socijalne zaštite.

Pažnju odbornika izazvala je odluka o pripajanju Javnog preduzeća Sportsko – turistički resursi Agenciji za razvoj opštine Knjaževac, na predlog predsednika opštine, naknadno uvrštena u dnevni red, bez detaljnijeg objašnjenja, samo uz navode da će se na taj način unaprediti posloavanje i smanjiti troškovi.
Zakonski okvir donošenja ovakve odluke obrazložila je Emilija Tasić, načelnica Opštinske uprave.

''Mene zanima šta se dešava sa Planinarskim domom na Staroj planini i njegovim radnicima. Rekli su mi da dom preuzima JP Stara planina i neće više da bude u nadležnosti opštine, a da radnici, pošto im je data otpremnina od 100 hiljada dinara. ostaju bez posla. Da li je to tačno ,'' pitao je Darko Petrović, odbornik ''Za Knjaževac zajedno''.

''Pripajanjem ova dva preduzeća stvaramo pravni oblik koji će moći u narednom periodu da gazduje i Planinarskim domom i Bazenom. O sudbini Planinarskog doma odlučićemo zajedno. Za sada, on je u rukama knjaževačke opštine. Jesamo dobili predlog od starne JP Stara planina, osnosno SP risorta, za sada u usmenoj formi da žele da kompletiraju kapacitete na Staroj planini ....''

Ovu odluku, kao i sve ostale na martovskoj sednici lokalnog parlamenta, odbornici su doneli većinom glasova, a glasali su, bez diskusije, o  programu poslovanja i cenama usluga Javnog komunalnog preduzeća ''Standard'', poslovanju ''Toplane'', odluci o taksi prevozu, kao i setu odluka koje regulišu stanovanje u stambenim zgradama.